Lezingen

Sterven: opnieuw geboren worden

Sterven is opnieuw geboren worden. Geboren worden in het licht.

In deze interactieve lezing neem ik je mee van afgescheidenheid naar eenheid. Waar de maatschappelijke opvatting vaak nog steeds uitgaat dat sterven het einde is van je bestaan, ga je ervaren dat jij nooit ophoudt te bestaan.

Natuurlijk is sterven een afscheid nemen. Afscheid nemen van je aardse bestaan, van je fysieke aanwezigheid. Daar kan men veel angst voor voelen.

Als je voelt en innerlijk gaat weten dat jij nooit ophoudt te bestaan zal je angst voor de dood verdwijnen en ben je een zegen aan het bed van iemand die stervende is. Hij of zij kan dan door jouw vertrouwen en weten gemakkelijker de overgang maken.

Verder komt deze avond aan de orde hoe je contact kunt maken met overledenen. Hoe en waarom zij zich bij jou kunnen melden en wat je daarmee kunt doen. Denk bijv. aan de lampen die aan en uit gaan.

Je bent van harte welkom om op deze avond zelf te ontdekken dat sterven een overgang is.

Als “home” geen plaats is

Tijdens deze lezing vertel ik je over de weg die ik bewandeld heb om uiteindelijk thuis te komen in meZelf. Een staat van innerlijke rust en vrede met wat er is. Een staat waarin ik van niets of niemand afhankelijk ben om gelukkig te zijn. Ik de diepe liefde voor mezelf kan voelen. De impulsen kan volgen die in me opkomen. Het is mij gelukt dus waarom jou niet? Je bent van harte welkom om je te laten inspireren.

Entiteiten

Gewenst en ongewenst bezoek

Steeds vaker gebeurt het dat kinderen en volwassenen gestaltes in hun omgeving ervaren, gestaltes die door anderen niet worden waargenomen. De aanwezigheid van deze wezens kan prettig of juist heel angstig zijn. In deze lezing wordt aandacht geschonken aan verschillende soorten energieën die rondom ons aanwezig kunnen zijn. Wat komen ze doen, waarom neemt niet iedereen ze waar en hoe kunnen wij er mee omgaan? Een interactieve lezing waarbij er ruim de gelegenheid is om eigen ervaringen en vragen in te brengen.

 

Kinderen van nu

Wat is er zo anders aan de kinderen van nu in vergelijking met toen wij klein waren?

Wat typeert deze kinderen? Hoe ervaren de kinderen de wereld? Wat hebben ze nodig en werkt de opvoeding nog die wij van onze ouders kregen? Wat kunnen we ze geven én wat kunnen we van ze leren? Wat hebben de gedragspatronen die deze kinderen ons laten zien ons te vertellen? Zijn we bereid om in de spiegels te kijken die de kinderen ons voorhouden? Een interactieve lezing waarbij de zogenaamde kwartjes op hun plaats kunnen vallen en er ruim de gelegenheid is om eigen ervaringen en vragen in te brengen.

 

De natuur als spiegel van je ziel

In deze workshop gaan we naar buiten voor een wandeling. Tijdens de wandeling wordt je uitgenodigd op diep niveau contact te maken met de natuur. Zo kun je gaan ervaren dat de natuur jou exact laat zien, waar je op dat moment staat. Welke thema’s er aan de orde zijn en hoe je de volgende stappen kunt maken in je bewustzijnsontwikkeling.

Tijdens de wandeling zullen we werken met meditatie en energetisch werk. Er is volop ruimte om je eigen thema’s in te brengen.

Zon, regen of wind? Alles klopt in het moment. Laat je focus dus niet afleiden door de weersomstandigheden.

Deze workshop wordt gegeven op 17 oktober 2018 in Westerland. Opgave via avanooy@gmail.com.